document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write('
Total votes: 0
');